Czym jest Graffiti

Graffiti
Graffiti

Graffiti

Czyli napisy, znaki, obrazy malowane na elewacjach budynków, przejść podziemnych, itp.

Zjawisko, z którym spotykamy się w naszym otoczeniu. Najczęstsze jego przejawy to bezmyślne bazgroły, wykonane gdzie popadnie. Zdarza się, że przykuwa uwagę ciekawym pomysłem, formą i niewątpliwym kunsztem artystycznym, to jednak wykonane w niewłaściwym miejscu staje się aktem wandalizmu.

Graffiti to nie tylko negatywne wrażenia estetyczne, ale olbrzymie straty materialne. Pomijając te oczywiste koszty remontu wynikające ze zniszczenia np. elewacji, trzeba wiedzieć, że

występowanie bohomazów w dzielnicach mieszkalnych, czy ośrodkach turystyki, jest podświadomym sygnałem ,,zagrożenia” dla normalnego współżycia społecznego. Jest czynnikiem ,,odstraszającym” nowych lokatorów dzielnic, inwestorów lub turystów, co ma niebagatelny wpływ na opinie, a zatem rozwój dzielnicy, miasta. Skutkiem zaniedbania takiego stanu rzeczy może być wyraźny spadek zainteresowania np. zakupem lub wynajmem mieszkań w danej dzielnicy.

Skuteczną metodą jest natychmiastowe usuwanie napisów, gdyż pozostawienie ich prowokuje, dając niepisane przyzwolenie do malowania kolejnych tworów, co doprowadza do tworzenia się enklaw zaniedbania. Szybkie usuwanie – do 24 godzin od powstania zniechęca grafficiarzy, dając sygnał, że miejsce nie warte jest zainteresowania z uwagi na krótki czas ekspozycji ,,dzieła”, co podważa sens stosowania kosztownych aerozoli. Skutkuje to ,,wypychaniem” grafficiarzy w inne miejsca, gdzie ich twórczość ma szanse dłuższego bytu, co w perspektywie czasu znacznie obniża koszty zapobiegania temu zjawisku. Warunkiem powodzenia jest konsekwencja w działaniu i zaplanowanie wydatków.

Footer 1
Footer 1
Footer 1
Footer 1
Copyright © City bez graffiti / Grupa ParaBuch 2020 / site by dagson media